Stjørdalsdagene fikk sin spede start i 1960.

Dette skjedde etter initiativ av blant andre den gang formann i Halsen Skoles Musikkorps, Arne Adamsen. Han fikk ideen etter at korpset hadde vært med på diverse arrangement i Sverige, hvor han så hva disse betydde som inntektsbringende kilde for lag og foreninger.

 

Motorførernes Avholdsforbund var i begynnelsen og helt frem til 1979, en viktig samarbeidspartner i arrangementet. Navnet Stjørdalsdagene ble også rotfestet tidlig i denne perioden. I begynnelsen var dagene konsentrert rundt dansearrangement i Storvika, etter hvert som årene gikk ble dagene utvidet til deltakelse for og med lag og foreninger og avviklingen skjedde etter hvert i Stjørdal sentrum. Innholdet i dagene endret seg også gradvis, fra et rent fest arrangement, til et mer sammensatt konsept hvor lag og foreninger spilte en stadig større rolle. Stjørdalsdagene per i dag arrangeres over en hel uke, tett opp mot skolestart i august.

 

Siden 1979 ble altså Halsen Skolekorps hovedarrangør og rettighetshaver til arrangementet Stjørdalsdagene og ansvaret for avvikling og gjennomføring har i stor grad falt på korpset. Det har til tider blitt reist kritiske spørsmål til hvorfor Halsen Skolekorps alene skal ha inntekter av dagene, men dette beror sannsynligvis på en misforståelse, da det bare er fest i natt som er inntektsbringende for korpset. Fest i natt er den moderne arvtageren til tidligere tiders dansefest, men nå også med musikk, boder og opptog.

 

Arrangementet er særegent i sin form, da den gir alle lag og foreninger innen idrett og kultur, en unik mulighet til å profilere seg , samt å skaffe seg kjært tiltrengte midler. Arbeidet med å planlegge og avvikle dagene ivaretas i dag av komiteen for Stjørdalsdagene, en komité som utgår fra foresatte til medlemmer i Halsen Skolekorps.

 

Del på FB