Skriv ut

Program

Arrangement 

Tittel:
Omvisning på helleristningsfeltet
Når:
14.aug.2016    Kl.14.00
Hvor:
Leirfall i Hegra - Hegra
Dag:
Søndag 14.aug

Beskrivelse

 

Omvisning på helleristningsfeltet på Leirfall i Hegra med omviser Signe Amalie Sandstør.

Pris kr 75,- Gratis for barn under 18 år

 

 

HelleristningerStjørdal er et av de områdene i landet med tettest forekomst av bergkunst. Bli med og ta del i historien til våre forefedre.

 

I ei sørvendt li like nord for Lerfaldtuna i Hegra, Stjørdalen, finnes et bemerkelsesverdig sted som setter den besøkende i direkte forbindelse med bronsealderens samfunn og religion. Vest for Solemsbekken ligger flere bergflater overstrødd med figurer banket inn i en fjern fortid. Der finner du ca. 1200 figurer, hovedsaklig fra bronsealderen, ca. 2.500 år gamle. Dette utgjør en av Nord-Europas største bergkunstattraksjoner.

 
50 år med gjenoppdagelser
De fem bergkunstfeltene på Leirfall ble påvist i flere etapper fra 1910 og frem til omkring 1960. De første figurene som gav seg til kjenne ligger på de bratte bergflatene rett ved bekkefallet, nærmest dagens parkeringsplass. Ristninger som forestiller fotsåler dominerer dette feltet, men også båt- og menneskefremstillinger er representert. En ettermiddag i 1947 skulle Brynhild Nielsen hente heim kyrne oppi lia. Hun satte seg ned ved bekken og så på en blomst som fløt stille med strømmen. Det var da hun med ett oppdaget at berget hun satt på bar på en hemmelighet. Dermed var det andre feltet på Leirfall påvist. Dette ligger like i bekkekanten og overrisles delvis av vatn. Igjen var fotsålefigurene mest tallrike, men enkelte båter, skålgroper og noe som trolig er en solfigur kunne òg ses. Ti år etter Brynhilds funn ble bergkunstforekomsten på Leirfall gjenstand for økt lokalhistorisk interesse. Dette innebar en aktiv leteinnsats i nærområdet til de allerede kjente ristningene. Dugnaden resulterte i at tre nye felt ble avdekket, - ikke minst et av Skandinavias mest omfangsrike og monumentale helleristningsberg. Figurrepertoaret vokste seg stadig større for hver kvadratmeter med torv og masse som ble fjernet. Båter, skålgroper, en prosesjon av mennesker, hester med og uten ryttere, ormer, mytiske dyr, fotsåler, solhjul og konsentriske sirkler hører til blant de mange motivvarianter som er hogd inn i det store svaberget på Leirfall. Etter å ha ligget under et stedvis halvannen meter tjukt lag med jord og leire i uminnelige tider stod hegrasbyggen ansikt til ansikt med bronsealderens gåtefulle og fascinerende billedverden, innhyllet i mystikk på det nylig eksponerte fjellet.

Arena

Leirfall i Hegra
Arena:
Leirfall i Hegra
Sted:
Hegra

Beskrivelse

Leirfall i Hegra. Terrenget er et kupert landlig skogsområde. Skiltet fra E14 ca. 2,5 km øst for Hegra. God P-kapasitet. Gratis.