Skriv ut

Lokstallen

Lokstallen
Gate:
Gamle Kongevei
Postnr:
7500
Sted:
Stjørdal

Beskrivelse

Lokstallen er et kunst- og kulturverksted plassert midt i Stjørdal sentrum. Bygget blir brukt som produksjonslokale av uavhengige, profesjonelle kunstnere. Lokalene blir også brukt aktivt av barn, unge og voksne kunstglade amatører. På Lokstallen kan du jevnlig oppleve spennende forestillinger, konserter og utstillinger.

Lokstallen på Stjørdal ble tegnet i begynnelsen av 1900 tallet av en av landets fremste arkitekter på den tiden, arkitekt Paul Due. Første del av det som skulle bli Nordlandsbanen, strekningen Stjørdal – Levanger, ble åpnet i oktober 1902. Lokstallen ligger ved Stjørdal stasjon. Det er opprinnelig et bygg for reparasjoner og vedlikehold for jernbanen. Stjørdal kommune har en 10-årig leieavtale på Lokstallen. Bygget ble helrenovert i 2010.

Stjørdal kommune ser klart at en satsing på kultur og kulturaktiviteter er med på å bygge opp under Stjørdal som et livskraftig regionsenter. Stjørdal kommunes målsetting med leieforholdet er at Lokstallen skal være et kreativt kraftsentrum i Stjørdal - en drakraft for utvikling av kreative næringer og profesjonell kunstnerisk aktivitet, og med et spesielt fokus på utøvende kunstnere og design. Det er et mål at Lokstallen skal ha en sentral rolle i utvikling av profesjonell virksomhet innen kreative næringer med utgangspunkt i non-profit og frivillighetsbasert arbeid.

Lokstallen Stjørdal sin forretningside er utleie, og utvikling, av Lokstallen som arena og verksted for lokal og regional kulturbasert næring, kulturbaserte opplevelser og opplæring. Målgruppene er næringsdrivende innen kreative næringer, kunstnere og arrangementeiere i Stjørdalsregionen samt lokalt kulturliv representert ved non-profit og frivillighetsbaserte aktører innen kulturbaserte opplevelser og –opplæring. Lokstallen har ei grunnflate på til sammen 280 m2. I tillegg kommer 40 m2 i 2. etg,. slik at totalarealet er på 320 m2.

  
 
Dato Tittel Arena Hvor Når
13.aug.2016
12.00
Stum og Lydia – stemmen som ble borte! Lokstallen Stjørdal Lørdag 13.aug
13.aug.2016
14.00
Stum og Lydia – stemmen som ble borte! Lokstallen Stjørdal Lørdag 13.aug